Anh Hà Tuấn

Bạn nhỏ nhà mình năm nay cũng mới vào lớp 1. Mình khá lăn tăn, không biết con có năng khiếu gì để định hướng. Qua một người bạn thì mình được biết đến Thần số học LOC. Mới đầu nghe còn không tin lắm đâu. Mà sau khi xem chi tiết thì giống quá, giống hệt với tính cách con bé nhà mình. Nên sau này, mình cũng cố gắng tạo điều kiện cho cháu được tham gia các lớp bồi dưỡng về nghệ thuật, đúng sở trường của con.